Warzywnictwo i sadownictwo

Duńskie warzywnictwo i sadownictwo mają podobną historię, jak w większości krajów zachodnioeuropejskich.  Stanowiły one najpierw zajęcie mnichów od 1100 r. do reformacji (1536 r.), następnie,  przez długi  czas,  rozwijały  się  przy królewskich oraz szlacheckich zamkach i pałacach. Wpływy z południa dotarły tu dzięki sprowadzanym ogrodnikom zawodowym z Niemiec i Francji. Regres gospodarczy na początku XIX w. zmusił ogrodników dworskich  do  rentowniejszych  form  działalności.  Równocześnie zaczęły powstawać w okolicach większych miast, zwłaszcza Kopenhagi, ogrodnictwa handlowe, których produkcja  dostarczana na targ zaspokajała potrzeby ludności. Wraz z rozbudową sieci kolejowej i początkami uprzemysłowienia ożywiło się około połowy XIX w. warzywnictwo. Również sadownictwo przyjęło w tym czasie formy zarobkowe. Do roku 1920 rozwój ten przebiegał dość spokojnie, dopiero ograniczenia przywozowe na początku lat trzydziestych wpłynęły na szybki rozwój warzywnictwa i sadownictwa. Zamknięcie granic podczas drugiej wojny światowej było dalszym stymulatorem tego rozwoju, chociaż braki wojenne działały hamująco. Do niezwykłej ekspansji ogrodnictwa szklarniowego doszło w latach 1950 – 1960, kiedy sadownictwo i warzywnictwo polowe przeżywały stagnację.

About author

Related Articles