Tadz Mahal

W 1631 roku indyjski władca Szahdżahan, pogrążony w rozpaczy po stracie ukochanej żony, poprzysiągł sobie, że ku jej czci wzniesie najpiękniejszy na świecie grobowiec, będący najbardziej wymownym dowodem jego wielkiej miłości. Słynąca z urody perska księżniczka Mumtaz Mahal (co znaczy ?Ozdoba Pałacu”), która zmarła w połogu w wieku 36 lat, dając życie ich 14. dziecku, była nie tylko miłością życia władcy, ale również mądrym doradcą, towarzyszącym mu w podróżach oraz wyprawach wojennych. Od dnia ślubu (27 marca 1612 roku) małżonkowie prawie nigdy się nie rozstawali, mimo że w haremie szacha było pięć tysięcy konkubin. Szahdżahan nie szczędził pieniędzy, uporu ani pomysłowości, by przez wieki nie zapomniano o jego żonie. Tadż Mahal, symbol jego wielkiego uczucia, a dziś również jedna z najwspanialszych wizytówek Indii, przez 22 lata wznosiło prawdopodobnie około 20 tysięcy ludzi. W pobliżu mauzoleum zbudowano nawet miasto dla rzeszy robotników. Tysiąc słoni transportowało bloki białego marmuru z odległego o 320 kilometrów kamieniołomu. Na dekoracje ze szlachetnych i półszlachetnych kamieni władca wydawał niebotyczne sumy. Z zachowanej listy wynagrodzeń wynika, że w trakcie budowy współpracowali ze sobą artyści, rzemieślnicy i robotnicy z krajów położonych między Uzbekistanem a Turcją. Dokumenty zaświadczają również o zaangażowaniu w projekt wybitnych architektów (Włocha i Francuza) oraz najlepszych ówczesnych specjalistów orientalnych. Kiedy grobowiec był gotowy, trumnę pokryto warstwą złota, a Szahdżahan miał ją dodatkowo obsypać perłami i diamentami. Przed budowlą stało dwa tysiące żołnierzy, którzy dzień i noc pilnowali tych bajecznych skarbów.

About author

Related Articles