Lima

Dzięki niewielkiej odległości od wybrzeża Lima stała się bardzo szybko najwspanialszą metropolią, kulturalnym ośrodkiem Nowego Świata. Tutaj w latach 1570-1820 swą siedzibę miała budząca powszechny strach inkwizycja. Budynek Sanctum Officium zajmuje obecnie biblioteka uniwersytecka, ale w podziemiach znajduje się Museo de la Inąuisición y del Congreso, gdzie można obejrzeć sale tortur z przerażającymi woskowymi figurami więźniów skazanych na łamanie kołem czy przypiekanie stóp. Po wizycie w Muzeum Złota mieszczącym się w olbrzymim podziemnym skarbcu nietrudno pojąć, dlaczego Hiszpanom tak bardzo zależało na podboju tych ziem. Tysiące bezcennych złotych eksponatów, od zatyczek do uszu po zdobione złotymi płytkami poncha, przedmioty ze srebra i kamieni szlachetnych uzmysławiają, jakimi nieprzebranymi bogactwami dysponowały społeczności indiańskie i jak silne było ich umiłowanie piękna. Architektura kolonialna Limy jest bodaj najwspanialszą w Ameryce Łacińskiej. Ukończony w 1672 roku kościół św. Franciszka należy do najwybitniejszych osiągnięć baroku peruwiańskiego. Wraz z przylegającym do niego klasztorem stanowi największy zespół sakralny pochodzący z epoki kolonialnej. Ze względu na finezyjną dekorację fasady świątynia uznawana jest za najpiękniejszą w Limie. Przyległy klasztor to przykład hiszpańsko-maure-tańskiego stylu mudejar, z charakterystycznymi pod-kowiastymi łukami, ozdobnymi kapitelami i kunsztownie rzeźbionymi, koronkowymi balkonami. W podziemiach zgromadzenia mieszczą się kata-kumby ze szczątkami około 70 tysięcy ludzi.

About author

Related Articles